ชุดโรตารี่ จอบหมุน  รถแทรกเตอร์
อันดับ ภาพอะไหล่ รหัสอะไหล่ ชื่ออะไหล่รถเกี่ยวนวดข้าว KUBOTA สอบถาม-สั่งซื้อ
106. #34530F หัวน็อตเพลาดุมซ้าย RX160
RX162
RX180
RX182
107. #34530F หัวน็อตเพลาดุมซ้าย RX180
RX182
108. #28860 หัวน็อตเพลาดุมขวา RX160
RX162
RX163
RX164
109. #28860 หัวน็อตเพลาดุมขวา RX180
RX182
110. #35569 แผ่นเพลทซ้าย RX182
111. #32794 สกีโรตารี่ซ้าย RX160
RX162
112. #32796 สกีโรตารี่ซ้าย RX163
113. #36846F สกีโรตารี่ซ้าย RX164
114. #32803 สกีโรตารี่ซ้าย RX180
115. #33647A สกีโรตารี่ซ้าย RX182
116. #32795 สกีโรตารี่ขวา RX160
RX162
117. #32797 สกีโรตารี่ขวา RX163
118. #36847F สกีโรตารี่ขวา RX164
119. #32804 สกีโรตารี่ขวา RX180
120. #33657A สกีโรตารี่ขวา RX182

                                                     สินค้าขายดี  |  อะไหล่รถเกี่ยวนวดข้าว KUBOTA  |  อะไหล่รถแทรคเตอร์  |  วิธีสั่งซื้อ  |  ถาม - ตอบ  |  ติดต่อเรา
 
SSM Klung Tractor Co.,Ltd. Tel.089 717 8443 / 045 691 355 Fax. 045 638 483      

Copyright ©2013-  All rights reserved.  Designed by 108engineTeam