ชุดโรตารี่ จอบหมุน  รถแทรกเตอร์
อันดับ ภาพอะไหล่ รหัสอะไหล่ ชื่ออะไหล่รถเกี่ยวนวดข้าว KUBOTA สอบถาม-สั่งซื้อ
166. #33524F สปริงก้านต่อบน RX163
RX164
167. #32904F สปริงก้านต่อตัวล่าง RX180
RX182
168. #32802 ปลอกรองแกนสปริงโรตารี่ RX163
RX164
RX180
RX182
169. #34579 ปิ้นล็อคฝากระโปรงโรตารี่ RX163
RX164
RX180
RX182
170. #23896 ชุดล็อคยอยโรตารี่ KR160
โรตารี่ทั่วไป
171. #29016F ชุดล็อคยอยโรตารี่ RX163
RX180
RX182
172 #36579 แป็บสามเหลี่ยมนอก+ใน
ยาว 120 cm.
ทั่วไปยาวพิเศษ
173. #25746 แป็บสามเหลี่ยมนอก+ใน
ยาว 57 cm.
RX163
RX180
RX182
174 #36482 สลักยอยโรตารี่ด้านตัวใน 10*70 RX163
RX180
RX182
175. #36483 สลักยอยโรตารี่ด้านตัวนอก 10*80 RX163
RX180
RX182

                                               สินค้าขายดี  |  อะไหล่รถเกี่ยวนวดข้าว KUBOTA  |  อะไหล่รถแทรคเตอร์  |  วิธีสั่งซื้อ  |  ถาม - ตอบ  |  ติดต่อเรา
 
SSM Klung Tractor Co.,Ltd. Tel.089 717 8443 / 045 691 355 Fax. 045 638 483      

Copyright ©2013-  All rights reserved.  Designed by 108engineTeam