อันดับ ภาพอะไหล่ รหัสอะไหล่ ชื่ออะไหล่รถเกี่ยวนวดข้าว KUBOTA สอบถาม-สั่งซื้อ
61. #42884 เฟืองลําเลียงในกล่องโซ่ 15T DC105X
62 #42214 เฟืองดอกจอกสกรู 2 (ตั้ง) DC105X
63. #42968 เพลาดอกจอกสกรูลําเลียง 2ND DC105X
64 #42967 เพลาดอกจอกสกรูลําเลียง 2 DC105X
65. #41798 สกรูลําเลียง2 (แนวตั้ง) DC105X
66 #40367 เสื้อดอกจอกชุดขับสกรูขนย้าย DC105X
67. #37512 เพลาขับกล่องขนย้าย DC105X
68. #37501F เฟืองบายสีกล่องขนย้าย DC105X
69. #37500 กล่องขนย้าย DC105X
70. #40508 ฝาปิดกล่องขนย้าย DC105X
71. #43051 ที่จับตัว เปิด - ปิด ข้าว DC105X
72. #40439 มู่เล่ย์ขับสกรูกล่องขนย้าย DC105X
73. #37505 เฟืองดอกจอกกล่องขนย้าย DC105X
74. #35965F เฟืองดอกจอกท่อส่งข้าว DC105X
75. #40511 ฝาปิดกล่องขนย้าย DC105X
76. #37630F เฟืองดอกจอกกล่องขนย้าย(14T*15T) DC105X
77. #41800 สกรูลําเลียงแนวตั้งท่อขนย้าย DC105X
78. #37516F โซ่กล่องขนย้าย DC105X
79. #37611 กล่องขนย้าย 3 DC105X

                   


สินค้าขายดี  |  อะไหล่รถเกี่ยวนวดข้าว KUBOTA  |  อะไหล่รถแทรคเตอร์  |  วิธีสั่งซื้อ  |  ถาม - ตอบ  |  ติดต่อเรา
 
SSM Klung Tractor Co.,Ltd. Tel.089 717 8443 / 045 691 355 Fax. 045 638 483      

Copyright ©2013-  All rights reserved.  Designed by 108engineTeam